ศปก.สันป่าตอง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 มีนาคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจำนวนข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังรักษาอยู่ วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 ติดเชื้อวันนี้ 157 ราย รักษาหายแล้ว 77 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 774 ราย หมู่บ้านปลอดเชื้อ 8 หมู่บ้าน (จากทั้งหมด 120 หมู่บ้าน) 

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

error: