ศปก.สันป่าตอง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 มีนาคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจำนวนข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังรักษาอยู่ วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 ติดเชื้อวันนี้ 157 ราย รักษาหายแล้ว 77 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 774 ราย หมู่บ้านปลอดเชื้อ 8 หมู่บ้าน (จากทั้งหมด 120 หมู่บ้าน) 

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ลมหลวงถล่มด่านคัดกรองโควิด อ.สันป่าตอง รวมถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย

อ.สันป่าตอง ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ กรณีพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โควิด-19

รพ.สันป่าตอง ประกาศเรื่องการเยี่ยมผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

error: