ศปก.สันป่าตอง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 มีนาคม 2565

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจำนวนข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังรักษาอยู่ วัน จันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 ติดเชื้อวันนี้ 157 ราย รักษาหายแล้ว 77 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ 774 ราย หมู่บ้านปลอดเชื้อ 8 หมู่บ้าน (จากทั้งหมด 120 หมู่บ้าน) 

ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศปก.อ.สันป่าตอง รายงานผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 20 มีนาคม 2565

เชียงใหม่-แถลงเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำสั่งที่ 2/2563

ปิดซอย 10 ถึงซอย 17 บ้านศาลา ต.ยุหว่า หลังพบผู้ป่วยโควิด 6 ราย

error: