สันป่าตองเปิดบริการ ATK แบบ Drive Thru COVID-19 Test

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เวลา 9:00 น. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง/หัวหน้า ศปก.อ.สันป่าตอง ผอ.รพ.สันป่าตอง สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง พร้อมด้วยนางสาวภัชรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในลักษณะ Drive Thru COVID-19 Test โดยความร่วมมือของ โรงพยาบาลสันป่าตอง สำนักงานสธารณสุขอำเภอสันป่าตอง และ อปท.ในพื้นที่  ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และชุดตรวจ ATK จำนวน 100 ชุด และสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับผู้เข้ารับบริการ โดยผู้ที่ตรวจไม่ต้องลงจากรถ   โดยผู้มีความเสี่ยงขอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว และผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด

สำหรับผู้ที่ต้องการมารับการตรวจ จะแบ่งเป็น 2 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00-11:00 น. และ 14:00-15:00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์

 1. เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ
 2. เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ไม่มีอาการ
 3. การตรวจแบบ Drive Thru งดออกใบรับรองแพทย์ และไม่รับตรวจด้วยวิธี RT-PCR

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ลงทะเบียนผ่าน Line : COVID-19 Drive Thru สันป่าตอง (ตาม QR Code ด้านล่างนี้) หรือในเวลาราชการ เบอร์โทร 053-311362 หรือ 090-3164566 (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง)
 2. เมื่อได้นัดหมายจากข้อ 1 แล้ว ขับรถส่วนตัวมาบริเวณสถานที่ตรวจ COVID-19 Drive Thru ณ จุดตรวจเต้นท์หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง
 3. วิธีการตรวจหาเชื้อ โดยการเปิดกระจกรถ (สำหรับรถยนต์) ใช้เกียร์ว่าง ถอดหน้ากากอนามัยปิดไว้ที่ปาก และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
 4. จุดตรวจจะแจ้งผลภายใน 2 ชั่วโมง
  – กรณีผลเป็นลบ ไม่พบการติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลทาง SMS หรือแจ้งผลทาง Line
  – กรณีผลเป็นบวก พบการติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะประสาน แจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและเข้ารับการรักษาตามระบบที่กำหนดไว้

สามารถรองรับการตรวจต่อวันได้ 100 คน

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

สันป่าตอง ปิดชั่วคราว กาดนัด 3 แห่งเป็นเวลา 7 วัน

ศปก.อ.สันป่าตอง รายงานผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 20 มีนาคม 2565

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สันป่าตอง ประกาศย้ายสถานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ

error: