มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ชวนร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค “ช่วยซับน้ำตาชาวใต้

ประชาสัมพันธ์

“คนไทยไม่ทิ้งกัน” “มูลนิธิพุทไธสวรรย์ “ช่วยซับน้ำตาชาวใต้” จากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรย์จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากทางภาคใต้ได้ประสพวิกฤตกับอุทุกภัยในหลายพื้นที่ ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ณ เวลานี้มีอาสาสมัครในหลายหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนตามจุดที่เสี่ยงภัยต่างๆ และทำการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แต่เนื่องจากความเสียหายครั้งนี้ ขยายวงกว้างและเป็นเวลาหลายวันแล้ว จึงทำให้เครื่องอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อน
ทางมูลนิธิพุทไธสวรรย์จังหวัดจึงขอเป็นสื่อกลางรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่ขาดอยู่
1.น้ำดื่ม
2.มาม่า
3ปลากระป๋อง
4 ยากัดเท้า
5.ยาสามัญประจำบ้าน
6.อาหารแห้ง ต่างๆ
7.ผ้าอนามัย

สถานที่รับบริจาค
ศูนย์วิทยุมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดเชียงใหม่
เต็นท์จุดรับบริจาค หน้าป้อมตำรวจ แยกไฟแดงทุ่งเสี้ยว อ.สันป่าตอง

ติดต่อสอบถาม 053-481499, 0813664629, 091-4780233
ออกเดินทางจากเชียงใหม่ สู่พี่น้องชาวภาคใต้ วันที่อาทิตย์ ที่ 15 มค 60

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: