คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง เชิญเยาวชนเข้าบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ โรงเรียนสันป่าตองศึกษา พระปริยัติธรรมอำเภอสันป่าตอง ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการบวชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งสถานที่จัดโครงการดังนี้

 1. วัดหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก เขต 2 
  บวชวันที่ 2 เมษายน 2565
  เส้นทางเดินทาง วัดหัวริน เส้นทางเดินทาง วัดหัวริน https://goo.gl/maps/KQQLhofFL7pEkF3m6
 2. วัดแสงสว่าง ตำบลมะขามหลวง เขต 2
  บวชวันที่ 2 เมษายน 2565
  เส้นทางเดินทาง วัดแสงสว่าง https://goo.gl/maps/5476WHyqdHjuo6aQA
 3. วัดก่อเก๊า ตำบลทุ่งต้อม
  บวชวันที่ 3 เมษายน 2565
  เส้นทางเดินทาง วัดศรีก่อเก๊า https://goo.gl/maps/Nzcax5WhWB2Nq1GeA
 4. วัดป่ากล้วย ตำบลแม่ก๊า เขต1
  บวชวันที่ 27 มีนาคม 2565
  เส้นทางเดินทาง สำนักธรรมอารามใหม่ป่ากล้วย https://goo.gl/maps/jtWeGKdGZ4uCvNX9A

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง วัดบ้านเปียง ตำบลบ้านแมและโรงเรียนสันป่าตองศึกษาวัดศรีปันเงิน  โทร 063-5295363 หรือสอบถามได้ที่วัดที่จัดโครงการ

Writer

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: