ศปก.อ.สันป่าตอง ออกมาตรการพนักงานขับรถโดยสารและขนส่งสินค้า

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก..) อำเภอสันป่าตอง ฉบับที่ 6/2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

กลุ่มพนักงานขับรถโดยสาร/รถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/ขนส่งสินค้าทางการเกษตร/ขนส่งสินค้าทางประมง ที่มีการเดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 1. ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ให้ลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA ทุกราย
 2. ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกราย และตรวจซ้ำทุก 7 วัน
 3. ต้องกักตัว 14 วัน ที่บ้านหรือสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้
 4. หากประสงค์จะเดินทางออกนอกจังหวัดเชียงใหม่ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคก่อนออกเดินทาง เพื่อพิจารณา
 5. ให้หมั่นสังเกตอาการ หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีเสมหะ ให้โทรแจ้ง รพ.สต.ใกล้บ้านท่าน หรือเข้าตรวจที่โรงพยาบาลสันป่าตอง
 6. เมื่อปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อรับ-ส่งสินค้าหรือเงินจากลูกค้า และเช็ดล้างทำความสะอาดรถเป็นประจำ

กลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/รถขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 1. ให้หมั่นสังเกตอาการ หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีเสมหะ ให้โทรแจ้ง รพ.สต.ใกล้บ้านท่าน หรือเข้าตรวจที่โรงพยาบาลสันป่าตอง
 2. เมื่อปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อรับ-ส่งสินค้าหรือเงินจากลูกค้า และเช็ดล้างทำความสะอาดรถเป็นประจำ

กลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/รถขนส่งสินค้านอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (แต่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)️

 1. ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ให้ลงทะเบียนผ่าน CM-CHANA ทุกราย
 2. ให้หมั่นสังเกตอาการ หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีเสมหะ ให้โทรแจ้ง รพ.สต.ใกล้บ้านท่าน หรือเข้าตรวจที่โรงพยาบาลทันที
 3. เมื่อปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อรับ-ส่งสินค้าหรือเงินจากลูกค้า และเช็ดล้างทำความสะอาดรถเป็นประจำ

หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ รพ.สต.ในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาหรือสถานที่ปฏิบัติงานตั้งอยู่ เพื่อได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง

 

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

error: