Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง (ระลอก 3)

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง (ระลอก 3)
ข้อมูลโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง

 

 


รายที่ 1 SPT-001  หมู่ 7 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 2 SPT-002  หมู่ 1 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 3 SPT-003  หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 4 SPT-004  หมู่ 1 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 5 SPT-005  หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 6 SPT-006  หมู่ 7 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 7 SPT-007  หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 8 SPT-008  หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 9 SPT-009  หมู่ 4 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 10 SPT-010  หมู่ 1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (เข้ารักษาที่ จ.น่าน)


รายที่ 11 SPT-011  หมู่ 8 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (เชื่อมโยงทำงานที่ จ.ลำพูน)


รายที่ 12 SPT-012  หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 13 SPT-013  หมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 14 SPT-014  หมู่ 2 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 15 SPT-015  หมู่ 2 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 16 SPT-016  หมู่ 2 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 17 SPT-017  หมู่ 8 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 18 SPT-018  หมู่ 3 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 19 หมู่ 9 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


รายที่ 20 หมู่ 4 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่


ติดตามข่าวสารและเรื่องราวในอำเภอสันป่าตองได้ที่ Facebook: SANPATONG CLUB

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สันป่าตอง ประกาศย้ายสถานที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ

สันป่าตอง ปิดชั่วคราว กาดนัด 3 แห่งเป็นเวลา 7 วัน

ลมหลวงถล่มด่านคัดกรองโควิด อ.สันป่าตอง รวมถึงบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย

error: