กาดมะจำโรง-ที่ว่าการอำเภอฯพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน โควิท-19

(27.03.2563) งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันป่าตอง และ สมาคมนพรัตน์พรกุศล ได้จัดออกทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิท-19 เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจกับการจับจ่ายซื้อของบริโภคที่ตลาดมะจำโรง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รวมถึงสถานที่ราชการ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง, สถานีตำรวจภูธรอำเภอสันป่าตอง, ตู้ยามน้ำบ่อหลวง, ตู้ยามบ้านเปียง, ตู้ยามทุ่งอ้อ, ตู้ยามทุ่งฟ้าบด, ตู้ยามทุ่งเสี้ยว, ตู้ยามต้นแหน, ตู้ยามศรีบุญเรือง, ตู้ยามมะขุนหวาน, ตู้ยามทรายมูล และตู้ยามต้นตัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องพ่นและน้ำยาฆ่าเชื้อจาก สมาคมนพรัตน์พรกุศล จ.เชียงใหม่ โดยก่อนหน้านี้ตลาดสดสันป่าตอง ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ COVID-19 เช่นกัน (อ่านข่าว https://www.sanpatong.info/1947.html)

ขอบคุณภาพ นพรัตน์พรกุศล集德善堂 เชียงใหม่

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศปก.สันป่าตอง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 มีนาคม 2565

ศปก.อ.สันป่าตอง รายงานผู้ป่วยโควิด-19 วันที่ 20 มีนาคม 2565

สันป่าตองเปิดบริการ ATK แบบ Drive Thru COVID-19 Test

error: