สันป่าตองเปิดแฟลตตำรวจให้ผู้ป่วยกักตัว รองรับ 135 เตียง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 น. ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง
คณะทำงาน ศปก.อ.สันป่าตอง กองร้อย อส.อ.สันป่าตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 แห่ง ฝ่ายปกครองทุกตำบล และจิตอาสา ได้ร่วมกันตรวจสอบงานระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ตลอดจนจัดเตรียมสิ่งของอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยกักตัว Community Isolation อำเภอสันป่าตอง ณ แฟลตบ้านพักข้าราชการตำรวจ เบื้องต้นมีห้องที่พร้อมใช้งาน จำนวน 27 ห้อง และรองรับเตียงผู้ป่วยได้ 135 เตียง ซึ่งจะเริ่มรับผู้ป่วยเข้ารักษาในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
โดยทางอำเภอสันป่าตอง เปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้ในการดูแล จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น บริหารจัดการศูนย์พักคอยอำเภอสันป่าตอง จึงขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าตอง เลขบัญชี 524-0-63365-7 ชื่อบัญชี สันป่าตองรวมใจต้านภัยโควิด

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

7 มิถุนายน อ.สันป่าตอง ดีเดย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก

สันป่าตอง ปิดชั่วคราว กาดนัด 3 แห่งเป็นเวลา 7 วัน

Timeline ผู้ป่วยโควิด-19 อำเภอสันป่าตอง (ระลอก 3)

error: