อ.สันป่าตองลงพื้นที่ช่วยเหลือและตั้งจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนบ้านสันจิกุ่ง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ น.ส.วรางคนา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง ผอ.รพ.สต. กำนันตำบลทุ่งต้อม ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันจิกุ่ง ม.7 อสม. และสมาชิก อส.อ.สันป่าตอง รับมอบถุงยังชีพจาก ส.ส.ศรีนวล บุญลือ จำนวน 130 ชุด เพื่อนำมามอบให้แก่ราษฎรที่กักตัวในพื้นที่บ้านสันจิกุ่ง ม.7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

จากนั้น น.ส.วรางคนา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ประชุมเพื่อวางแผนรับมือ ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทางดังนี้

 • มีการจัดจุดคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน ตั้งแต่เวลา 08:00-18:00 น. จำนวน 3 จุด ได้แก่
  – บริเวณประปาหมู่บ้าน
  – จุดบริเวณท้ายบ้านสันจิกุ่ง
  – จุดเชื่อมกับตำบลมะขามหลวง
 • ตั้งจุดรับบริจาคอาหาร เครื่องดื่มหรือของใช้จำเป็นอื่นๆ ณ จุดคัดกรองประปาหมู่บ้าน โดยเปิดรับตั้งแต่ 08:30-17:00 น. ของทุกวัน
 • มอบหมายหัวหน้าชุดบริการประชาชนจำนวน 9 ชุด ครอบคลุมทั้ง 130 หลังคาเรือน เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน
 • ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น.จะมีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วโรงพยาบาลสันป่าตอง ลงพื้นที่คัดกรองโควิด 19 เชิงรุก สุ่มตรวจทุกครัวเรือน
 • หากบุคคลใดมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมเข้มงวด ต้องแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านสันจิกุ่งเท่านั้น
 • ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ได้ที่จุดรับบริจาคที่ประปาหมู่บ้านสันจิกุ่ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-0243350 ผู้ใหญ่บ้านสันจิกุ่ง หรือ 095-6768287 ป.ตำลึง ปลัดอำเภอ

ภาพ/ข่าว : ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ศปก.สันป่าตอง รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 28 มีนาคม 2565

สันป่าตอง ปิดชั่วคราว กาดนัด 3 แห่งเป็นเวลา 7 วัน

ปิดซอย 10 ถึงซอย 17 บ้านศาลา ต.ยุหว่า หลังพบผู้ป่วยโควิด 6 ราย

error: