ผลการประกวดสาวงามสันป่าตองและพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันป่าตอง ปี 2563

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง ได้เปิดงานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันป่าตอง ประจำปี 2563 โดยมีการแข่งขันส้มตำลีลาประกอบเพลง และการประกวดสาวงามสันป่าตอง โดยมีผู้เข้าประกวด 24 คน ซึ่งโดยปีนี้ทางคณะกรรมการจัดการประกวดได้เปิดโอกาสให้บุคคลนอกพื้นที่เข้าร่วมประกวดด้วย

โดยผลการตัดสินการประกวดสาวงามสันป่าตอง ประจำปี 2563 ได้แก่
รางวัลสาวงามสันป่าตอง ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 19 นางสาวนาตาลี สุกีอุระ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 3 นางสาวสุพัตรา นามวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13 นางสาวมนัสนันท์ จันทวิภาค
รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8 นางสาววีรินทร์ภัทร์ ทุนอินทร์

ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสันป่าตอง

ศุภกิตติ์ คุณา

บรรณาธิการ สื่อออนไลน์เว็บไซต์สันป่าตองคลับ

ลิลลี่ มะขุนหวาน-นางงามรางวัลพยายามสวย

งานฤดูหนาวและของดีอำเภอสันป่าตอง 15-24 ธันวาคม 2563

error: